Pohledy na vybrané téma

Bazální spotřeba energie člověka

Bazální, tzv. klidový, metabolismus člověka vyjadřuje přibližné množství energetického příjmu zabezpečující život organismu za zcela základních podmínek (vleže, bez pohybu, za přiměřené teploty atd.). Je nutný pro udržení činnosti srdce, dýchání apod. Jeho hodnota se pohybuje v závislosti na pohlaví, věku, hmotnosti a výšce postavy kolem 1 300–1 900 kJ za den.

V této hodnotě však není zohledněn příjem energie potřebný pro pokrytí denních pohybových aktivit. Jakákoliv činnost navíc (jídlo, chůze, oblékání, sport, pracovní činnost apod.) zvyšuje výdej energie. Z celkové každodenní energetické bilance však spotřebuje naše tělo nejvíce energie právě na bazální metabolismus. Hodnota bazálního metabolismu je vyšší u těhotných a kojících matek, protože vydávají navíc energii pro výživu a růst svého dítěte, a u sportovců a manuálně pracujících, kteří mají více svalstva. To totiž potřebuje vyživovat i v době, kdy nemá žádnou aktivitu a je v klidu.

Pro výpočet denního energetického výdeje je nutné zohlednit proměnlivou aktivitu během dne, která zvyšuje energetický výdej. Bazální energii proto musíme vynásobit násobícím faktorem uvedeným v tabulce.

  
Tab. 1 Násobící faktor pro určení energetického výdeje

Faktor Typ aktivity Definice
1,2  Sedavá  Žádné cvičení, sedavé zaměstnání
1,375  Nízká  Lehké cvičení nebo sport 1 až 3krát v týdnu
1,55  Mírná  Středně náročné cvičení nebo sport 3 až 5krát v týdnu
1,725  Vysoká  Těžké cvičení nebo sport 6 až 7krát v týdnu
1,9  Extrémní  Velmi těžké cvičení a fyzicky náročné zaměstnání