Pohledy na vybrané téma

Benzín

Automobilový benzín je lehká destilační frakce ropy (je tvořena uhlovodíky, které se destilují za nižších teplot a mají menší množství atomů uhlíku v molekule). Benzín se vyrábí průmyslově v ropných rafinériích. Kvalitu benzínu udává tzv. oktanové číslo, které je mírou plynulosti spalování benzínu v motoru, tzv. antidetonačních vlastností. V praxi to znamená, že čím je hodnota oktanového čísla vyšší (max. 100), tím je benzín kvalitnější a dochází k jeho dokonalejšímu spalování. K zlepšení antidetonačních vlastností benzínu se dříve používal antidetonátor na bázi olova (tetraetylolovo) a benzín byl označován jako olovnatý. Kvůli poškozování životního prostředí a také kvůli zavedení vylepšených katalyzátorů výfukových plynů do aut se v současné době již olovnatý benzín (dříve pod označením Special) nepoužívá. Tetraetylolovo nahradily sloučeniny na bázi etheru a benzín je označován jako bezolovnatý (obchodní označení Natural). Současná nabídka benzínu u benzínových čerpadel v ČR zahrnuje Natural 95 a Natural 98, a speciální vysokooktanová paliva, která nabízejí různí výrobci pro různými jmény. Číslo za názvem paliva pak udává hodnotu oktanového čísla. Někde se lze setkat i s benzínem Natural 91 (Normal 91), ten je však z distribuce postupně stahován, kvůli malému zájmu. Běžně se do benzínu přidávají také malá množství dalších aditiv, například pro zlepšení výkonu motorů a snížení škodlivých emisí. Benzín se používá pro spalování v zážehových motorech, které pohání většinu osobních automobilů a motocykly. Při jeho spalování vzniká oproti naftě méně tuhého znečištění, protože má menší obsah uhlíku. Proto nemusejí mít automobily poháněné benzínovými motory tzv. filtr pevných částic.

 

Obrázky
Obr. 1 Nabídka paliv je v současnosti více než dostatečná
Obr. 1 Nabídka paliv je v současnosti více než dostatečná
Odkazy