Pohledy na vybrané téma

Bioetanol

Bioetanol (biolíh) se vyrábí alkoholovým kvašením z biomasy. Je to stejný proces, kterým vzniká alkohol při výrobě piva z ječného sladu nebo vína z hroznů.  Biolíh patří k biopalivům tzv. 1. generace.  Na jeho výrobu se používají rostliny obsahující větší množství škrobu a sacharidů (cukrů), např. kukuřice, obilí nebo brambory. Mezi největší výhody používání bioetanolu ve srovnání s benzínem jsou nižší náklady na jeho výrobu, snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) a toxických zplodin a vyšší oktanové číslo. Z jednoho hektaru obilí lze v podmínkách ČR získat asi 1 600 litrů bioetanolu.

Bioetanol se používá pro spalování v zážehových motorech, a to buď samotný, nebo je míchán v určitém podílu s benzínem. U čerpacích stanic je označen zkratkou E následovanou procentuálním podílem bioetanolu v palivu. Nejčastěji je používán E 85, který obsahuje 85 % bioetanolu a 15 % bezolovnatého benzínu. V ČR zatím není moc rozšířen, v některých zemích, např. ve Švédsku, je však velmi populární. Přimíchávání menšího množství bioetanolu do benzínu (4,5 %) je v současné době v ČR povinné.

Pro provoz automobilu na bioetanol je potřeba motor speciálně upravit. Díky jeho vlastnostem má o něco vyšší výkon, ovšem i vyšší spotřebu paliva. Při spalování bioetanolu E 85 se snižují emise oxidu uhličitého (CO2) až o 70 %, snižují se rovněž emise prašných částic (PM) a polyaromatických uhlovodíků (PAU).