Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Biologická kapacita území

S ekologickou stopou úzce souvisí i biologická kapacita. Je definována jako celková biologická produkce biologicky produktivního prostoru za rok, vztažená na určité území, např. státu. Vyjadřuje se, stejně jako ekologická stopa, v globálních hektarech (gha). Příkladem může být např. kapacita území produkovat nějakou potravinu (např. obilí) nebo jinou využitelnou surovinu (např. topolové dřevo na biomasu pro topení). Nadměrné využívání dostupné biologické kapacity je neudržitelné a dříve nebo později vede k jejímu zničení (budeme-li na poli pěstovat jen kukuřici, vyčerpáme půdu natolik, že její biologická kapacita silně poklesne – půjde na něm vypěstovat daleko méně).

 

Obrázky
Obr. 1 Biologická kapacita je protikladem ekologické stopy. Ideálně by měly být v rovnováze.
Obr. 1 Biologická kapacita je protikladem ekologické stopy. Ideálně by měly být v rovnováze.
Zdroj: Global Footprint Network
Obr. 2 Srovnání biologické kapacity (intenzity využívání ekologických zdrojů) a ekologické stopy Země (1961)
Obr. 2 Srovnání biologické kapacity (intenzity využívání ekologických zdrojů) a ekologické stopy Země (1961)
In: GLOBAL DIALOGUE. Vol. 14, Nr. 1, Winter/Spring 2012—Networking for Sustainability.[on-line].[cit.2013-03-08]
Obr. 3 Srovnání biologické kapacity (intenzity využívání ekologických zdrojů) a ekologické stopy Země (2007)
Obr. 3 Srovnání biologické kapacity (intenzity využívání ekologických zdrojů) a ekologické stopy Země (2007)
In: GLOBAL DIALOGUE. Vol. 14, Nr. 1, Winter/Spring 2012—Networking for Sustainability.[on-line].[cit.2013-03-08]
Graf 1 Ekologická stopa obyvatel a biologická kapacita území vybraných států světa v roce 2014 [gha/obyv.]
Graf 1 Ekologická stopa obyvatel a biologická kapacita území vybraných států světa v roce 2014 [gha/obyv.] xls; 52kB
Zdroj: http://www.footprintnetwork.org
Graf 2 Celková biologická kapacita území - TOP 10 v roce 2014 [%]
Graf 2 Celková biologická kapacita území - TOP 10 v roce 2014 [%] xls; 35kB
Zdroj: http://www.footprintnetwork.org
Odkazy