Pohledy na vybrané téma

Biologické procesy

Mezi biologické procesy materiálového využití odpadů patří kompostování. Chemicky se jedná o přeměnu biologicky rozložitelných odpadů na humusové látky podobné půdnímu humusu, za přístupu kyslíku (tzv. aerobní proces). Výsledný produkt, který nazýváme kompost, se dá dále použít jako hnojivo v zemědělství, v zahradnictví, při parkových úpravách a také při rekultivacích

Ve velkých kompostárnách to funguje podobně jako u domácího kompostu, s tím rozdílem, že se více dbá na správný technologický postup. V kompostu se udržuje stálá teplota okolo 60–70 °C, která se nepřetržitě měří sondou proto, aby se rozložily choroboplodné mikroorganismy (Salmonella sp., termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky) a semena plevelů. Kompost se také pravidelně provzdušňuje. K tomu slouží tzv. překopávač. Ke kompostování jsou vhodné bioodpady ze separovaného sběru domovních odpadů, zemědělské odpady (zvířecí fekálie a rostlinné odpady), dřevní odpady (kůra, piliny, štěpky), odpady z údržby městské zeleně, odpady z výroby potravin, pochutin a krmiv, textilní odpady, kaly a další.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj podílu odpadů využitých kompostováním z celkové produkce odpadů v ČR [%]
Graf 1 Vývoj podílu odpadů využitých kompostováním z celkové produkce odpadů v ČR [%] xls; 48kB
Mohlo by se zdát, že kompostování je používáno jen v malé míře. To je způsobeno tím, že podíly jednotlivých způsobů materiálového využití jsou vypočteny z celkové produkce všech odpadů.
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Schéma kompostování
Obr. 1 Schéma kompostování
In: Technologie v ŽP Odpadové hospodářství ČR, [on-line], str. 64, [cit. 2013-02-07], Dostupné z WWW (viz zdroj)
Obr. 2 Překopávání kompostovací zakládky mostovým překopávačem
Obr. 2 Překopávání kompostovací zakládky mostovým překopávačem
Autor: Raperroni
Obr. 3 Vermikompostování – žížaly jsou hitem domácího kompostování
Obr. 3 Vermikompostování – žížaly jsou hitem domácího kompostování
Autor: OrganicNation ©
Odkazy