Pohledy na vybrané téma

Biologicky rozložitelný odpad

Biologicky rozložitelné odpady jsou takové, které podléhají rozkladu za přístupu i nepřístupu kyslíku. Mohou to být rostlinné zbytky, listí, slupky z ovoce a zeleniny a jiné. Biologicky rozložitelný odpad, který je složkou komunálního odpadu se nazývá biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO). Ten pochází z domácností, zahrádek, údržby městské zeleně apod. 
  

Kam patří:
Systém sběru BRKO je zaveden jen v některých obcích a městech. Odkládá se do hnědých sběrných nádob (tzv. kompostérů). Do nádob jsou zespodu a shora udělány otvory tak, aby bylo zajištěno dobré odvětrávání a aby se z nich odváděla přebytečná voda. Dá se odložit i ve sběrných dvorech nebo lze kompostovat doma.
 
Co patří do kontejnerů:
Skořápky z vajec, staré pečivo, slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, zbytky zeminy, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, odpad ze zahrad (posekaná tráva, nadrcené větve, spadané ovoce, listí) a jiné.
 
Co nepatří do kontejnerů:
Uhelný popel, olej, plasty, sáčky z vysavače, pleny, odpad, který není biologicky rozložitelný.
 
Co se s ním děje dál:
Biologicky rozložitelný odpad lze kompostovat (za přístupu kyslíku na kompostárnách) nebo rozložit za nepřístupu kyslíku (v bioplynové stanici). Kompostování lze provádět na obecních kompostárnách, kde se zpracovávají biologicky rozložitelné odpady vytříděné do sběrných nádob a odpady z úpravy veřejné zeleně. Kompostovat můžeme i v menší míře, když se třeba rozhodne celý činžovní dům, že si zařídí kompost (tomu se říká komunitní kompostování). Kompostovat lze i na balkoně, v bytě anebo na zahrádce. Lze také využít tzv. vermikompostování, kdy se pro lepší tvorbu kompostu využívají speciálně vyšlechtěné žížaly.
Procesem anaerobní digesce se v bioplynových stanicích vyrábí z bioodpadu bioplyn, který se dále energeticky využívá.