Pohledy na vybrané téma

Car sharing

Jedním ze způsobů, jak snížit počet automobilů a znečištění z nich, je car sharing, tj. sdílení automobilu. Princip je jednoduchý. Je založen na společném vlastnění, či přesněji přístupu k automobilům, které jsou buď ve společném, nebo osobním vlastnictví. Jednotlivá vozidla jsou rozmístěna po městě na strategických místech blízko domovů a práce uživatelů. Ti platí za vzdálenost, kterou ujeli, případně za čas užívání vozidla. V poplatku je zahrnuto pojištění, palivo a údržba. Chce-li uživatel automobil, zatelefonuje do centrály nebo klikne na internetu a zarezervuje si jej pro okamžitou nebo budoucí potřebu. Potom si pro něj dojde, dojede na jízdním kole či hromadnou dopravou.

Tento systém je již rozvinutý v mnoha evropských zemích (např. Německo, Belgie, Švýcarsko) a postupně přichází i do ČR. Např. v Itálii mohou sdílená auta využívat jízdních pruhů pro autobusy a mohou parkovat v modré parkovací zóně. Využívání car sharingu vede k nižšímu počtu a ceně najetých kilometrů (ve srovnání s tím, kdyby každý zákazník auto vlastnil) a zároveň k menšímu počtu automobilů. Je tak obsazeno méně parkovacích míst a životní prostředí je méně zatěžováno, a to nejen přímo (emisemi do ovzduší), ale i při výrobě a likvidaci vozidel. Car sharing má svou oblibu především ve městech, kde je jeho pozitivní efekt citelnější.