Pohledy na vybrané téma

Celková materiálová spotřeba

Jaké množství primárních materiálů potřebujeme, abychom mohli spotřebovávat tolik, kolik spotřebováváme? To řeší ukazatel zvaný celková materiálová spotřeba. Celková materiálová spotřeba měří celkovou potřebu primárních materiálů spojených s domácí spotřebou.

Celkovou materiálovou spotřebu země lze poměřovat s jejím HDP. Pak jsme schopni říci, jestli je na spotřebu nutné vynakládat stále více, nebo stále méně přírodních zdrojů (tomu říkáme měření materiálové efektivity ekonomiky). Lze pak také srovnávat materiálovou efektivitu ekonomik různých zemí. Jednoduše jde o to, za kolik jsme schopni vyrobit a spotřebovat určité množství statků a služeb.Graf 1: Materiálová náročnost HDP a oddělení křivek zátěže životního prostředí a ekonomické výkonnosti (decoupling), ČR [index, 1995=100]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Materiálová náročnost výroby je stále nižší. To proto, že namísto výroby náročné na spotřebu materiálů, jako je například hutnictví, se začínáme více orientovat na méně náročné činnosti, jako je poskytování služeb. Navíc používáme stále modernější technologie, které nám šetří materiál. Celkově tedy zatěžujeme přírodu odebíráním látek pro výrobu čím dál tím méně.Graf 2: Porovnání materiálové náročnosti HDP jednotlivých zemí EU [t/tis. EUR]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Jak je na tom Česká republika ve srovnání s průměrem EU? Které země produkují svůj HDP s nejvyšší spotřebou materiálů?


 

Obrázky
Graf 1 Materiálová náročnost HDP a oddělení křivek zátěže životního prostředí a ekonomické výkonnosti (decoupling), ČR [index, 1995=100]
Graf 1 Materiálová náročnost HDP a oddělení křivek zátěže životního prostředí a ekonomické výkonnosti (decoupling), ČR [index, 1995=100] xls; 50kB
Domácí materiálová náročnost (DMC) výroby je stále nižší. To proto, že namísto výroby náročné na spotřebu materiálů, jako je například hutnictví, se začínáme více orientovat na méně náročné činnosti, jako je poskytování služeb. Navíc používáme stále modernější technologie, které nám šetří materiál. Celkově tedy zatěžujeme přírodu odebíráním látek pro výrobu čím dál tím méně.
Zdroj dat: ČSÚ
Graf 2 Porovnání materiálové náročnosti HDP jednotlivých zemí EU, 2016 [t/tis. PPS]
Graf 2 Porovnání materiálové náročnosti HDP jednotlivých zemí EU, 2016 [t/tis. PPS] xls; 49kB
Jak je na tom Česká republika ve srovnání s průměrem EU? Které země produkují svůj HDP s nejvyšší spotřebou materiálů?
Zdroj dat: Eurostat
Odkazy