Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Cena obnovitelné energie

S obnovitelnými zdroji energie (OZE) je úzce spojena i problematika ceny energií. Stát je totiž povinen elektřinu z obnovitelných zdrojů přednostně vykupovat. Každý odběratel elektřiny pak v platbě za její odběr přispívá také na obnovitelné zdroje. Podíl elektřiny z OZE na celkové spotřebě elektrické energie (viz graf 1) tak vlastně ovlivňuje její konečnou cenu. Tento systém platí ve všech státech EU a je jedním z nástrojů podpory OZE. Vývoj výše poplatků si můžete prohlédnout v grafu 2.

V souvislosti s OZE je cena energie v ČR ovlivňována především podílem výroby energie ze solárních elektráren. Jednoduše řečeno, čím více energie ze solárních elektráren vyrobíme, tím více se to promítne do konečné ceny elektřiny. V minulosti vláda ČR svými zákony souvisejícími s příslibem trvalé výše výkupních cen nastavila extrémně výhodné podmínky pro provoz solárních elektráren. To vedlo k jejich masivnímu rozvoji. Bylo zřejmé, že spolu se „solárním boomem“ poroste také příspěvek na obnovitelné zdroje. Proto bylo připojování dalších zdrojů k přenosové síti zastaveno a později omezeno jen na jednotky s malými výkony (v roce 2012 pouze do 30 kW). Současně byla cena vykupované energie se zpětnou platností dodatečně zdaněna, což poškodilo množství podnikatelů i pohled obyvatelstva na celý sektor OZE. Výkupní cena se tak mezi lety 2007 až 2012 snížila o více než polovinu.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj podílu elektřiny z OZE na celkové spotřebě elektrické energie [%]
Graf 1 Vývoj podílu elektřiny z OZE na celkové spotřebě elektrické energie [%] xls; 41kB
Zdroj: ERÚ
Graf 2 Vývoj poplatků za obnovitelné zdroje [Kč/MWh]
Graf 2 Vývoj poplatků za obnovitelné zdroje [Kč/MWh] xls; 52kB
Zdroj: ERÚ
Graf 3 Vývoj srovnání výkupních cen elektrické energie z obnovitelných zdrojů v ČR [Kč/kWh]
Graf 3 Vývoj srovnání výkupních cen elektrické energie z obnovitelných zdrojů v ČR [Kč/kWh] xls; 58kB
*Od roku 2012 jsou podporovány pouze FVE s výkonem do 30 kWp, u FVE je proto od tohoto roku uvedena cena pro FVE s výkonem do 30 kWp. **Od začátku roku 2014 je zastavena podpora pro nové větrné elektrárny, uvedená výše výkupní (referenční) ceny platí pouze pro tzv. reziduální projekty, tj. projekty s autorizací vydanou do 1. 10. 2013 (to samé platí v případě Biomasy a Geotermální energie).
Zdroj: www.csve.cz
Odkazy