Pohledy na vybrané téma

Ceny pohonných hmot

Cena pohonných hmot v ČR značně kolísá. V zásadě kopíruje ceny ropy a je také ovlivněna směnným kurzem koruny vůči dolaru, za který se ropa na světových trzích nakupuje. Menší vliv má sezónní kolísání poptávky – větší cena v létě a menší v zimě, a cenová politika jednotlivých prodejců. Celkovou cenovou úroveň pohonných hmot v jednotlivých zemích (nikoliv ale kolísání ceny) ovlivňuje také výše jejich zdanění.

Česká republika patří mezi země s velmi vysokou spotřební daní na pohonné hmoty. V ČR tvoří tato daň asi polovinu z ceny prodávaných paliv. Sazba spotřební daně na motorová paliva je od roku 2010 pevná a činí 12,84 Kč/l u benzinu, u nafty pak 10,95 Kč/l. Spotřební daň je součástí základu daně z přidané hodnoty, tzv. DPH (sazba 21 %).

Ve světě je cena benzinu a nafty značně odlišná. Mění se s celkovou úrovní ekonomiky (HDP), s mírou daňové zátěže a s národní politikou daného státu. Například v USA je cena benzinu ve srovnání s ČR zhruba poloviční. V roce 2014 to bylo průměrně asi 17 Kč za litr. V Saúdské Arábii je cena ještě nižší – okolo 13 Kč/l. Vůbec nejlevnější je cena benzinu ve Venezuele, kde se jeho cena za litr pohybuje okolo 2 až 3 Kč. Naopak nejvíce řidiči platí v zemích jako je Norsko – průměrně 45 Kč za litr. Pro aktuální srovnání cen benzinu a nafty nahlédněte do nabízených odkazů.