Pohledy na vybrané téma

Cestování letadlem – zůstaňme při zemi

Letecká doprava v současnosti patří mezi nejpohodlnější, nejrychlejší a nejvyužívanější způsob cestování na velké vzdálenosti. Z hlediska životního prostředí je však problematická ze dvou vážných důvodů: spotřeba paliva a emise skleníkových plynů, zejména pak oxidu uhličitého (CO2). Podíl světové spotřeby paliv v letecké dopravě (12 %) je ve srovnání s automobilovou (75 %) zatím relativně malý. Podobné je to s přepravními výkony. Úskalí a hrozba letecké dopravy spočívá však jinde – v jejím rychlém rozvoji a velké energetické náročnosti na jednotku přepravy. Předpokládá se, že její objem by se měl do roku 2030 zdvojnásobit. Přitom změna technologie, která by výrazně omezila emise, je na rozdíl od alternativních pohonů u automobilů zatím v nedohlednu.

Jak je to se spotřebou letadel, si ukážeme na malém srovnání. Automobil má průměrnou spotřebu při plné obsazenosti zhruba 1,5 l na 100 km a jednoho pasažéra. Velkokapacitní dopravní letadla dosahují za stejných podmínek průměrné spotřeby cca 4,5 l leteckého benzínu. Jiné je to se spotřebou automobilů při započítání jejich průměrné obsazenosti. Ta potom činí cca 6,5 l benzínu (v USA je to dokonce cca 10 l). Avšak letadla nelétají vždy plně vytížena a např. malé obchodní tryskové letadlo pro šest osob má na jednoho pasažéra spotřebu až 100 litrů paliva na 100 km. Toto srovnání nám říká, že zatímco přepravní efektivita velkokapacitní letecké dopravy je zhruba srovnatelná s dalšími běžnými způsoby dopravy, nemůže být to samé řečeno o menších letadlech. Podobná situace, ale s daleko většími rozdíly, panuje v otázce emisí letecké dopravy.

 

Obrázky
Obr. 1 Do Airbusu A380 se vejde až 880 cestujících. Díky tomu je největším současným osobním dopravním letadlem světa.
Obr. 1 Do Airbusu A380 se vejde až 880 cestujících. Díky tomu je největším současným osobním dopravním letadlem světa.
Odkazy