Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Turismus a cestovní ruch

Ač se to nemusí zdát, i tím, jak a kam cestujeme, významně ovlivňujeme životní prostředí. Je velký rozdíl mezi dovolenou na kole nebo pěším výletem po horách a leteckou dovolenou v hotelovém komplexu u moře. Cestování, a jeho moderní odrůda - turismus - jsou spojeny zejména s trávením volného času a ačkoliv se turistický průmysl může někomu jevit jako odvětví bez komínů a čerpání neobnovitelných zdrojů, jeho negativní vliv nelze přehlédnout. Mějme jen na paměti, kolik lidí ročně během dovolených přepraví letecká doprava a vzpomeňme na kolony automobilů táhnoucí se horskými průsmyky a podél pobřeží kopírovaného pásem přímořských resortů.

Negativní vlivy turismu na životní prostředí jsou průsečíkem několika různých odvětví zahrnující dopravu, ubytování a jeho provoz (spotřeba energie tepla a vody, produkce odpadů) a doprovodné služby a infrastrukturu (zábavní, nákupní a sportovní centra, naučné stezky, lanovky, cyklostezky apod.). Turistika představuje také vlastní pohyb turistů. Nejde jen o samotnou dopravu do cíle odpočinku či dovolené, hovoříme zde o chování turistů v jejich místě. Pokud je v jejich blízkosti nějaká snadno dostupná přírodní památka, velký počet turistů ji bez nutných omezení dokáže poškodit nebo zničit – sešlapem, odhazováním odpadků, trháním rostlin nebo rušením místní fauny. Důsledkem je nadměrná zátěž přírodně cenných území, jako jsou např. národní parky a rezervace.

Cestovní ruch však není žádoucí utlumovat (až na výjimky, např. první zóny národních parků), a to kvůli svým pozitivním efektům pro ekonomiku. Prioritou je ho rozvíjet v souladu s přírodou, k čemuž by měla směřovat udržitelná turistika či jiným slovem ekoturismus.