Pohledy na vybrané téma

Chemický průmysl

Chemický průmysl si nejspíše spojujete s něčím špinavým, zapáchajícím a značně znečišťujícím životní prostředí. Možná už ale nevíte, že chemický průmysl je jedno z nejdůležitějších průmyslových odvětví a že bez jeho výrobků bychom se jen stěží obešli. Nemohli bychom se umýt mýdlem, vyčistit si zuby zubní pastou, nebo vyprat skvrnu na svém tričku z umělých tkanin. Chemický průmysl stojí také za nižší cenou potravin. Hnojení a chemická ochrana rostlin nám totiž umožňuje dosahovat vyšších výnosů v zemědělství. Každá mince má však dvě strany, ale o tom až jinde.

Chemický průmysl zahrnuje kromě výroby základních organických i anorganických chemikálií (např. benzen  (C6H6), kyselina sírová (H2SO4), hydroxid sodný (NaOH), amoniak (NH3)) i produkci hnojiv, prostředků na ochranu rostlin, umělých textilních vláken, plastů, čisticích a mycích prostředků a nátěrových hmot. Na chemický průmysl jsou napojena další průmyslová odvětví, jako je výroba potravin, textilu, papíru, léčiv a řada dalších odvětví. 

Chemický průmysl je závislý na zdrojích nerostných surovin, kvalifikované pracovní síle, a jeho provozy potřebují dostatek vody a energie. V ČR je chemický průmysl soustředěn do dvou oblastí umístěných v blízkosti těchto zdrojů. V Čechách se jedná se o oblast Polabí - od Ústí nad Labem po Pardubice. Zde se nacházejí Spolchemie Ústí nad Labem, Lovochemia Lovosice (specializace na hnojiva), Spolana Neratovice (specializace na plasty a anorganické látky), Syntezie Pardubice a další. Na Moravě je chemický průmysl koncentrován na středním a dolním toku Moravy (Precheza Přerov, Barum Otrokovice, Gumotex Břeclav a další).

 

Obrázky
Obr. 1 Chemický podnik Spolana Neratovice – jeden z největších znečišťovatelů v ČR
Obr. 1 Chemický podnik Spolana Neratovice – jeden z největších znečišťovatelů v ČR
Autor: Hynek Moravec
Odkazy