Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Chudoba v ČR a EU

A co chudoba v ČR a EU, lze o ní vůbec hovořit? V EU je chudobou ohrožena necelá pětina obyvatel. Znamená to, že jejich příjem se po zaplacení povinných výdajů pohybuje pod hranicí chudoby v dané zemi. Riziko chudoby je relativní údaj, neboť hranice chudoby se liší v zemi od země. Nejvyšším rizikem chudoby trpí obyvatelé Lotyšska (26 %), které bylo v rámci EU nejsilněji zasaženo ekonomickou krizí, Rumunska (23 %), Bulharska (21 %) a Španělska (20 %). Oproti tomu Česká republika má mezi zeměmi sedmadvacítky nejméně obyvatel, kterým hrozí chudoba. Tomuto riziku je vystaveno jen 9 % obyvatel. Hned za Čechy jsou Slováci a Nizozemci s 11 %. Naproti tomu, stavem, který není označován jako chudoba, ale říkáme mu hmotná nouze, trpí více než polovina lidí v Bulharsku (51 %), polovina Rumunů a 37 % Maďarů.(1)
 


(1) Eurostat: V České republice je nejnižší riziko chudoby ze zemí EU [online] 19.1.2010 [cit. 2012-7-12]. Dostupný z WWW: http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/eurostat-v-ceske-republice-je-nejnizsi-riziko-chudoby-ze-zemi-eu-006980