Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Čistší produkce

Čistší produkce (z angl. Cleaner Production, zkratka CP) je dalším dobrovolným nástrojem ochrany životního prostředí. Jedná se o postup, jakým může podnik efektivněji využívat suroviny a energii a díky tomu méně zatěžovat životní prostředí a ušetřit i peníze.
Čistší produkce nahlíží na odpad jako na draze nakoupené suroviny, které se nepodařilo proměnit v konečný produkt. Jedná se o univerzálně použitelný přístup pro všechna průmyslová odvětví nezávisle na velikosti ani charakteru podniku.

Čistší produkce chrání životní prostředí, spotřebitele i zaměstnance a zároveň zlepšuje efektivitu, ziskovost i konkurenceschopnost podniku či organizace. Nejde v ní tedy čistě jen o životní prostředí, ale zabývá se také finanční stránkou výroby. Více informací o čistší produkci včetně seznamu firem, které se těmito principy řídí, je možné najít na stránkách CENIA.

Jedním z příkladů mezi případovými studiemi je pekárna, která díky lepšímu využívání surovin a energie při přípravě kvasu za rok vyprodukuje o 112 500 kg méně odpadů a spotřebuje o 777 000 méně litrů vody. Díky tomu ročně ušetří 828 000 Kč. A to není málo.

 

Obrázky
Obr. 1 Co musí udělat manažer a zaměstnanec podniku pro zavedení čistší produkce a co jim to přinese?
Obr. 1 Co musí udělat manažer a zaměstnanec podniku pro zavedení čistší produkce a co jim to přinese?
Zdroj: CENIA
Odkazy