Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Co s odpadem, který už nejde využít

Základní poučkou, jak na odpady v domácnosti, je známé 3R: Reduce, Reuse, Recycle. Tedy: „Snaž se, aby odpad vůbec nevznikl. Pokud už něco koupíš, snaž se to využít opakovaně a co nejdéle. Když už to nejde, předej věc k recyklaci – např. odevzdáním do kontejneru na tříděný odpad nebo ke zpětnému odběru. Pro dosloužilé elektrospotřebiče si k vám dokonce zdarma přijedou, takže klidně buďme líní (více v odkazech). Skládka je až poslední možnost. Navíc podstatnou část našich odpadů tvoří bioodpad, který lze snadno zkompostovat. Tímto přístupem se šetří neobnovitelné i obnovitelné zdroje a zároveň se šetří prostor, kam je nevyužitý odpad potřeba ukládat. To je docela rozumné, ne? Nakonec se vy, vaše škola nebo obec můžete stát mistry nulového odpadu (zero waste).

Pro zajímavost: abychom si mohli lépe představit, proč je dobré materiály, se kterými doma přicházíme do styku, recyklovat, můžeme se podívat, kolik energie, vody a vzduchu se přibližně spotřebuje na jejich výrobu (viz tabulka).

Tab. 1 Množství surovin a energie potřebných na výrobu 1 kg daného materiálu

Materiál Energie
[MJ/kg]

 
Kritické množství Pevný odpad [litry/kg]
vzduch [m3/kg] voda [ml/kg]
Hliník 171,2 4 048 597 640,3 1 902,9
Sklo (56,2% recykl.) 7,5 292 957 1,3 237,9
Polyethylen o vysoké hustotě (HDPE) 47,4 231 184 107,3 292,8
Polyethylen o nízké hustotě (LDPE) 46,9 221 171 107,3 278,3
Polypropylén (PP) 50,0 331 541 122,2 300,9
Polyethylentereftalát (PET) 69,5 692 351 119,7 295,1
Polystyren (PS) 56,2 675 888 60,2 338,4
Polyvinylchlorid (PVC) 42,5 668 957 307,2 401,5
Papír standard hlazený 38,8 623 658 704,5 341,4
Papír bělený 47,3 718 711 1 487,7 355,2
Nápojový karton 33,1 381 440 948,3 287,0
Pocínovaný plech 33,3 772 950 108,0 768,6

Zdroj: Panoptikum našich odpadků, Hnutí Duha Olomouc, 1998