Pohledy na vybrané téma

Cyklistická doprava v ČR

Cyklistická doprava v ČR se rychle rozvíjí a postupně se stává nejen sportem a způsobem využití volného času, ale i plnohodnotným druhem dopravy. Přesto v tom ČR za některými západoevropskými zeměmi, jako je např. Nizozemsko a Dánsko, výrazně zaostává. K tomu, aby se cyklistická doprava stala alternativou pro zajištění mobility ve městech, je třeba územní rozvoj ve městech přizpůsobovat potřebám cyklistické dopravy. Jedná se nejen o rozvoj cyklostezek, ale také o celkovou integraci cyklistické dopravy do dopravního systému. Více najdete v kapitole: Udržitelná doprava ve městech. A jak je to s využíváním cyklistické dopravy? Jelikož u tohoto druhu dopravy nelze sledovat přepravní výkon nebo objem, musíme se spolehnout na statistická šetření. Dle zjištění ČSÚ použilo kolo k cestě do práce cca 3 % zaměstnanců (rok 2001). Některé kraje a obce však mají podíl cyklistické dopravy na dojíždění výrazně vyšší. Z krajů mají největší podíl cyklistické dopravy na dojíždění kraje Pardubický a Královehradecký (okolo 15 %), naopak nejmenší podíl je v Praze (0,6 %). Pokud bychom šli na úroveň obcí, setkáme se i s vyššími čísly – mezi městy nad 5 000 obyvatel vede město Uničov s 41,7 % cyklistů, absolutně nejvyšší podíl má obec Labské Chrčice v okrese Pardubice, odkud na kole dojíždí 62,5 % obyvatel.

 

Obrázky
Obr. 1 Cyklostezka
Obr. 1 Cyklostezka
Autor: Pavel Ehrlich
Obr. 2 Parkoviště jízdních kol u Nádraží ČD - Choceň (Pardubický kraj)
Obr. 2 Parkoviště jízdních kol u Nádraží ČD - Choceň (Pardubický kraj)
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy