Pohledy na vybrané téma

Cyklostezky v ČR

Podle posledních dostupných dat je v ČR celkem 1 593 km cyklostezek, 310 km komunikací vhodných pro cyklisty a okolo 37 tis. km cyklotras. Jaký je mezi nimi rozdíl, se můžete podívat v kapitole Cyklistická doprava. Cyklotrasy se dělí, podobně jako silnice, na cyklotrasy mezinárodního, nadregionálního a regionálního významu. Trans-evropské trasy Eurovelo (EV) zahrnují asi 63 tis. cyklotras, na našem území vedou trasy EV 7 (Roscoff–Kiev), EV 4 (Středoevropská trasa) a EV 9 od Baltu k Jadranu (přes Brno).

Síť cyklostezek (i značených cyklotras) každým rokem narůstá. Jak můžeme vidět v grafu 1, nejrozsáhlejší síť cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty se v rámci ČR nachází na území hlavního města Praha a ve Středočeském kraji. Česká republika je také zapojena do projektu evropské sítě cyklostezek EuroVelo, který byl vypracován Evropskou cyklistickou federací a klade si za cíl provázat 12 panevropských cyklistických stezek spojujících všechny země Evropy.

Peníze na výstavbu a údržbu cyklistických stezek jsou poskytovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a ze strukturálních fondů EU.