Pohledy na vybrané téma

Dá se spoutat vítr?

Větrnou energii používají lidé od dávnověku. Se zařízeními, jejichž hlavní pohon obstarával vítr, se setkáváme už ve starověké Číně.

Nejčastěji se energie větru využívala za pomoci větrné turbíny. Zejména v minulosti turbína konala přímo mechanickou práci – větrné mlýny mlely obilí nebo sůl, větrnými stroji se čerpala voda nebo poháněly pily. Větrné mlýny se v Evropě objevují poprvé na přelomu 1. a 2. tisíciletí našeho letopočtu. Historicky je stavba prvního větrného mlýnu na území Čech, Moravy a Slezska doložena již v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v Praze. Největší rozkvět doznalo větrné mlynářství v Čechách ve 40. letech 19. století, na Moravě a ve Slezsku o něco později. Celkem bylo na území dnešní ČR 879 větrných mlýnů.

V současnosti se mechanická energie, získaná z energie větru, používá pro pohon turbíny a následně alternátoru ve větrných elektrárnách.

Samostatnou kapitolou ve využívání větru byla lodní doprava, která byla před příchodem parních a posléze i spalovacích motorů na větru doslova závislá a přispěla například i k objevení Ameriky. Nejstarší zmínka využití větru (lodní plachta) pochází z doby přibližně 1 000 let př. n. l.

 

Obrázky
Obr. 1 Větrný mlýn v Kuželově
Obr. 1 Větrný mlýn v Kuželově
Autor: Manka
Odkazy