Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Další "nástroje" pro udržitelnou spotřebu a výrobu

Zapomněli jsme na něco? Existuje ještě řada dalších nástrojů, které nepatří do žádné škatulky – alespoň zatím. Na rozdíl od ostatních dobrovolných nástrojů zmíněných v příslušné kapitole, nejsou tyhle nástroje nějak institucionalizované. To znamená, že k nim není přesný návod (směrnice či metodika), nikdo na ně nedohlíží, nekontroluje apod. Jsou výsledkem snahy jednotlivců (původně – např. permakultura) nebo zájmových skupin, zkrátka občanské společnosti. Až postupně se pro ně ujme nějaké jméno. Každý si z nich může vzít, co chce, vylepšovat a případně inspirovat ostatní. Prostě tvořivosti a iniciativě se meze nekladou. Patřilo by sem například přírodní stavitelství (stavění z přírodních materiálů), již zmíněná permakultura, přírodní zahrady, samozásobitelství, lokální ekonomické systémy, místní měny, časové banky a podobně. O vybraných tipech, co může udělat každý z nás, pojednává kapitola: Co mohu pro životní prostředí udělat já. Více se o nich lze dozvědět na specializovaných webových portálech nebo časopisech. I v ekoporadnách  vám jistě poradí, nejdříve si ale zkuste projít odkazy.