Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Další specifické problémy obnovitelných zdrojů energie

S obnovitelnými zdroji energie (OZE) souvisejí i další specifické problémy. Je to například hluk. Generátor a strojovna větrných elektráren vydávají trvalý nízkofrekvenční hluk (do 150 Hz), který může u některých lidí vyvolávat stres, bolesti hlavy, únavu, poruchy spánku a pozornosti a negativní změny nálad a chování. Další, neméně rušivý, aerodynamický hluk vydávají otáčející se listy rotoru. S těmi je spojeno další nebezpečí. Často diskutovaný problém, tedy chování ptactva a ostatních divokých zvířat v blízkosti větrných elektráren, má rozdílné projevy. Zatímco některé druhy ptáků staví svá hnízda částečně v úkrytu generátorových skříní, jiné druhy se okolí elektráren bez následků vyhýbají. Jisté je, že nesrovnatelně větší podíl na úmrtnosti ptáků má automobilová doprava, vedení vysokého napětí, střety s budovami a dalšími lidskými stavbami. Nevýhodou větrných elektráren je i nepravidelnost v dodávkách energie závisející na příhodnosti povětrnostních podmínek. Problémy s výkyvy v dodávce elektřiny mají i elektrárny sluneční.

V případě bioplynu může být potíž se zápachem při skladování surovin na jeho výrobu v některých typech bioplynových stanic. Otázka využití biomasy pro energetiku má však daleko palčivější rozměr. Na produkci dostatečného množství biomasy je nutné osázet velké plochy zemědělské půdy, které by jinak byly využity pro potravinářské účely. Na výrobu biopaliv se dokonce potravinářské plodiny (např. obilí, kukuřice, řepka) přímo spotřebovávají. Zemědělství tak ztrácí svůj původní smysl, kterým je produkce jídla.