Pohledy na vybrané téma

Doprava

Doprava se neustále zdokonaluje – stává se rychlejší, komfortnější a také dostupnější. S rostoucím počtem přepravovaných osob i nákladu však roste i intenzita dopravy a s ní i spotřeba energie v dopravě, která činí přibližně třetinu celkové konečné spotřeby energie v ČR. Dříve se jezdilo na koni, dnes máme automobily, vlaky a letadla.

Po celém světě se přepravují velké objemy zboží a materiálu. Lidé čím dál více preferují luxus a rychlost letecké dopravy. Ve světě přibývá silnic i osobních automobilů. Jejich počet roste především ve vyspělých zemích, ale ani ty rozvojové nechtějí zůstat pozadu. Při tom všem si je nutné uvědomit, že doprava je prozatím plně závislá na ropě, která je hlavní surovinou pro výrobu automobilových paliv. Ropa je však také fosilním a tudíž neobnovitelným zdrojem energie, proto je stále aktuálnější otázka, jakým alternativním zdrojem energie ji nahradit. Pro nás jako spotřebitele to má jeden jasný důsledek. S tím, jak roste poptávka po ropě v dopravě a narůstá zájem o ni i v jiných odvětvích, roste její cena a tím i cena paliv.Graf 1: Vývoj spotřeby energie v dopravě v ČR [PJ]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR