Pohledy na vybrané téma

Doprava do školy a do práce

Téměř denně se většina z nás potřebuje dopravit do školy či zaměstnání a zase zpět. Jelikož ne každý to má tak blízko, aby mohl jít pěšky, vytváří tato potřeba obrovské požadavky na dopravu. Ty narůstají spolu s vzdáleností, kterou musíme urazit. Díky neustálému rozvoji měst, tzv. suburbanizaci, tato vzdálenost narůstá a doprava s tím spojená se mění. Bohužel, většinou k horšímu.

Pravidelné cestování do práce nebo školy se odborně označuje jako dojížďka. Dojížďka existuje jak v rámci obcí či měst, tak i mezi nimi. Pokud nějakou obec při dojíždění opouštíme, říká se tomu vyjížďka. Dojíždění v rámci okresů se dá vyjádřit jednoduchou mapou (obr. 1). Pro dojížďku je typické, že lidé míří do velkých měst, kde jsou soustředěny pracovní příležitosti. Vezmeme-li si za příklad naše dvě největší města, pak do Prahy celkově dojíždí přibližně 110 tis. lidí, a do Brna cca 45 tis. lidí, což znamená, že zhruba desetina počtu obyvatel těchto měst se sem přesouvá za studiem nebo za prací a většina z nich každý den. A to se významně na dopravě projevuje.

Z pohledu ochrany životního prostředí je však daleko důležitější jaký druh dopravy dojíždějící používají. Při dojíždění mezi obcemi nejvíce lidí v ČR používá autobus a automobil (graf 1). Pokud dojíždíme v rámci obce, je způsob dojížďky zřetelně ovlivněn její velikostí (graf 2). Ve velkých městech, jako je Praha a Brno, většina lidí používá k dojížďce MHD, zatímco ve městech mezi 5 a 50 tis. obyvateli nejvíce lidí chodí do práce pěšky.

 

Obrázky
Graf 1 Dojíždějící do zaměstnání a škol dle použitého dopravního prostředku v ČR [%] v roce 2011
Graf 1 Dojíždějící do zaměstnání a škol dle použitého dopravního prostředku v ČR [%] v roce 2011 xls; 81kB
Zdroj: ČSÚ
Graf 2 Druhy dopravy pro dojíždění v rámci obce dle velikostních kategorií obcí v ČR v roce 2001, [%]
Graf 2 Druhy dopravy pro dojíždění v rámci obce dle velikostních kategorií obcí v ČR v roce 2001, [%] xls; 734kB
Zdroj: ČSÚ
Obr. 1 Podíl vyjíždějících osob do zaměstnání dle okresů [%]
Obr. 1 Podíl vyjíždějících osob do zaměstnání dle okresů [%]
Čím je vyznačený okres tmavší, tím více obyvatel ho při dojíždění opouští. A naopak. Čím je světlejší, tím více obyvatel do něj v rámci svého zaměstnání přijíždí.
Zdroj: ČSÚ
Odkazy