Pohledy na vybrané téma

Doprava v našem životě

Náš život se odehrává na více místech. Na jednom místě bydlíme, jinde studujeme a pracujeme, na dalších místech nakupujeme, nebo trávíme volný čas. Dnešní doba jednoduše vyžaduje, abychom byli v pohybu. Schopnost měnit místo, kde se nacházíme, tzv. mobilita, patří mezi základní potřeby člověka. Tuto potřebu uspokojuje doprava. Bez ní by život kdykoliv od dávné historie do současnosti nebyl možný – nemohli bychom si například snadno opatřit potravu, navazovat vztahy a začlenit se do společnosti. S rozvojem a bohatnutím společnosti naše požadavky na dopravu stoupají. Cestujeme častěji a na větší vzdálenosti, vyžadujeme větší pohodlí, rychlost a dostupnost dopravy. To vše klade na dopravu velké nároky, které se odráží především v jejím růstu.