Pohledy na vybrané téma

Doprava v rozvinutých zemích

V rozvinutých a ekonomicky vyspělých zemích není problém pořídit si jeden či více automobilů. Lidé jsou zvyklí používat auto denně, berou ho jako přirozenou součást života. Hlavními představiteli zemí, kde je osobní doprava užíváním automobilu z velké části individuální, jsou USA a Kanada. K těmto zemím je možné rovněž zařadit EU27, Austrálii a Nový Zéland. I když má USA největší délku železniční sítě na světě, je zde železnice využívána téměř výhradně k nákladní dopravě. Její podíl na osobní dopravě je zanedbatelný. Podíl individuální automobilové dopravy na pozemní dopravě v USA činí 96 %, v EU27 je to 81 %. Jediným významným druhem veřejné dopravy v USA je doprava letecká. Zvláštní skupinu vyspělých zemí tvoří silné ekonomiky s významnou veřejnou dopravou, jejímž představitelem je Japonsko, kde železnice přepravuje cca 30 % lidí z celkového počtu přepravovaných osob. Japonská železniční doprava je proslulá zejména svou přesností a rychlostí. V Evropě má podobnou pozici Francie nebo Švýcarsko, kde se uskuteční 15 % přepravních výkonů po železnici.