Pohledy na vybrané téma

Doprava v rozvojových zemích

Termínem rozvojové země (někdy se používá termín třetí svět) se označují velmi chudé země v Africe a jihovýchodní Asii. Tyto země jsou kromě jiného charakteristické malými výkony osobní a nákladní dopravy na obyvatele a nízkou úrovní automobilizace. Ve většině z nich zajišťuje hlavní objemy dopravy silniční doprava, a to často po nezpevněných prašných cestách. Silniční doprava je zde převážně veřejná, individualizace dopravy je v naprostém začátku. Podstatně větší význam než ve vyspělých zemích má zde doprava pěší a doprava na zvířatech. Tyto tradiční způsoby dopravy, které slouží i k přepravě menších nákladů, jsou rozšířeny zejména ve venkovských oblastech. Ve vyspělejších zemích Asie a Afriky, které již nemohou být považovány za rozvojové (Egypt, JAR, Etiopie, Thajsko, Malajsie) a velkých metropolích těchto dvou kontinentů (Káhira, Alžír, Nairobi, Addis Abeba, Bankok, Rangún, Hanoi) se dopravní situace blíží evropským poměrům. Celková úroveň automobilizace je však v těchto zemích oproti průměru i tak nízká a kvalita dopravy klesá spolu s rostoucí vzdáleností od jejich center.

 

Obrázky
Obr.1 Dopravní špička v Bankoku
Obr.1 Dopravní špička v Bankoku
Autor: Roland Dobbins
Odkazy