Pohledy na vybrané téma

Doprava v rychle se rozvíjejících zemích

V zemích, kde není standardem vlastnictví automobilu nebo je ekonomicky těžko dostupný, je mnohem častěji využívána hromadná doprava. Typickými představiteli této skupiny zemí jsou Čína a Indie, můžeme sem však zařadit i některé další země v Jihovýchodní Asii, Latinské Americe a severní Africe. Jedná se o země zaznamenávající dramatický růst dopravy, kde se automobilismus teprve rozvíjí. Většinu přepravních výkonů osobní dopravy zde zajišťují autobusy a železnice, tedy doprava veřejná. Poměrně oblíbenou variantou osobní dopravy jsou malé motocykly, kterých jsou zvláště ve velkých městech jihovýchodní Asie plné ulice. 

Lidé v Indii a v Číně využívají vlak pro cestování na delší vzdálenosti nebo v příměstských oblastech, zatímco autobusy a další formy veřejné silniční dopravy slouží spíše pro kratší trasy. Délkou železniční sítě se Čína a Indie řadí do první pětky na světě a přepravní výkony železnice v Indii (cca 500 mld. oskm.) a v Číně (cca 770 mld. oskm.) tvoří téměř polovinu celkového výkonu železnice v osobní dopravě na celém světě. Pro srovnání, železnice v Indii zajišťuje téměř pětinásobek celkového výkonu osobní dopravy v ČR. I v těchto zemích však panují rozdíly. Zatímco Čína v posledních letech prožívá rychlovlakový boom, úroveň, kvalita a bezpečnost železniční dopravy v Indii poměrně dosti silně zaostává. Čínská železnice už nyní disponuje nejdelší rychlovlakovou sítí na světě (cca 13 000 km), kde mohou vlaky jezdit rychlostí až 400 km/h a chystá se propojit Asii s Evropou.

 

Obrázky
Obr. 1 Indická železnice
Obr. 1 Indická železnice
Autor: Satish Krishnamurthy
Odkazy