Pohledy na vybrané téma

Doprava ve světě

Doprava je klíčovou součástí ekonomického růstu, globalizace a rozvoje společnosti na celém světě. I když trendy vývoje dopravy jsou na celém světě podobné, dopravní systém se v jednotlivých zemích a regionech značně liší, a to v návaznosti na přírodní a socioekonomické podmínky a celkovou hospodářskou vyspělost. Největší objemy osobní dopravy se celosvětově uskutečňují po silnici a v nákladní dopravě po vodě, což je energeticky nejefektivnější forma nákladní dopravy. Velké rozdíly na světě jsou v úrovni automobilizace a v kvalitě a rozsahu sítě dopravních komunikací. Ve spojení s dopravou ve světě si lidé často vybaví dopravu leteckou. Letecká doprava zažívá obrovský rozvoj a popularitu. Svou rychlostí a komfortem přepravy odpovídá nárokům života v globalizované společnosti, umožňuje nám poznat i velmi vzdálené lokality a patří mezi nejbezpečnější způsoby dopravy. Nevýhodou je její vysoká cena a tedy i nedostupnost pro většinu obyvatel planety.

 

Obrázky
Obr. 1 Mapa frekventovanosti provozu leteckých linek
Obr. 1 Mapa frekventovanosti provozu leteckých linek
Autor: Jpakotal
Odkazy