Pohledy na vybrané téma

Doprava za nákupy

Nakupování je společně s dojížděním jednou z hlavních příčin rozvoje automobilové dopravy. Zatímco dříve jsme byli zvyklí nakupovat téměř denně v malých obchodech v blízkosti bydliště, v současnosti jezdíme autem do velkých nákupních center a hypermarketů. Jaké k tomu máme důvody? Především pohodlnost nákupu na jednom místě, větší výběr zboží, cenovou výhodnost a také multifunkčnost řady obchodních center, která spojují nákupy s dalšími službami a zábavou. I proto se z nakupování rychle stává způsob trávení volného času. Více o nakupování v kapitole: Nakupování.

Nárůst oblíbenosti hypermarketů se odrazil v jejich rychlé výstavbě na přelomu tisíciletí. Zatímco v roce 1997 fungovaly na území ČR pouze 2 hypermarkety, na konci roku 2013 měla ČR celkem 306 hypermarketů (graf 1). Ve spádovém území hypermarketů, kterým je označováno území do vzdálenosti 20 km od jednotlivých prodejen, žije 9 z 10 obyvatel ČR, což ukazuje obr. 1.

S přesunem městské nákupní zóny z centra většiny měst na okraj se objevily i problémy související s dopravou. Obrovské parkovací plochy a nutnost neustálého zásobování novým zbožím zvyšuje zátěž životního prostředí. Doprava v okolí nákupních center zhoršuje kvalitu ovzduší a způsobuje zvýšenou hlučnost. Důsledkem oblíbenosti velkých obchodních center jsou i nevzhledné sklady, nacházející se v okolí velkých měst, které většinou stojí v místech, kde se dříve nacházela úrodná zemědělská půda.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj počtu hypermarketů v ČR [počet prodejen]
Graf 1 Vývoj počtu hypermarketů v ČR [počet prodejen] xls; 78kB
Zdroj: Incoma GfK, s.r.o.
Obr. 1 Spádové území hypermarketů (modré tečky) – tmavší oblasti v ČR v roce 2010
Obr. 1 Spádové území hypermarketů (modré tečky) – tmavší oblasti v ČR v roce 2010
Obr. 2 Cevahir Shopping Mall, Istanbul (Turecko)
Obr. 2 Cevahir Shopping Mall, Istanbul (Turecko)
Největší obchodní centrum v Evropě je s prodejní plochou 3,8 milionů metrů čtverečních pátým největším obchodním komplexem na světě. Jeho součástí je horská dráha, bazén s umělými vlnami a několik kinosálů.
Autor: Maurice07
Odkazy