Pohledy na vybrané téma

Dopravní infrastruktura v ČR

Česká republika je zemí s velmi vysokou hustotou sítě silnic a železnic. Na 1 km² má 0,7 km silnic a 0,12 km železnic. Hustota železnic v ČR patří mezi nejvyšší na světě, hustotu silnic má ČR ve srovnání s Evropou průměrnou. Německo ji má více než dvojnásobnou, Japonsko až pětinásobnou. Síť dálnic a rychlostních silnic se začala postupně rozšiřovat po roce 1990, kdy začala stoupat intenzita silniční dopravy. V roce 2005 dálnice zajišťovaly asi 12 % dopravního výkonu, přičemž délka dálnic je pouze cca 1 % celkové délky silniční sítě. Železniční síť se v uplynulých 20 letech neprodlužovala, ovšem zvyšovala se její kvalita. Počátek 21. století byl doprovázen přestavbou tehdejších tratí na železniční koridory, které nabízejí podstatně rychlejší železniční dopravu ve srovnání s původními tratěmi. Určitě jste si také všimli, že rychle přibývá cyklostezek a cyklistika se tak pomalu stává nejen sportem, ale i druhem dopravy.
 

Obrázky
Odkazy