Pohledy na vybrané téma

Dopravní infrastruktura ve světě

Nejdelší síť silnic i železnic na světě má USA disponující téměř 6,5 mil. km silnic a 225 tis. km železnic. Stát s nejdelší silniční sítí v Evropě - Francie - má okolo 1 mil. km silnic. Na prvních pěti místech na světě jsou po USA v případě silnic Indie, Brazílie, Kanada a Čína (všechny mají více než 1 mil. km silnic), v případě železnic Rusko, Čína, Indie a Kanada (všechny mají více než 50 tis. km železnic). Nejdelší síť železnic v Evropě má Německo, které zaujímá 6. místo mezi zeměmi s největší délkou železnic (42 tis. km), ČR je na 22. místě s délkou železnic cca 9,5 tis. km. ČR se však řadí mezi země s nejhustší sítí železnic na světě – na 1 km² náleží v průměru 0,12 km železnic. Hustota sítě železnic v USA je 0,02, v Číně 0,01 a v Japonsku 0,06 km/km².

Velmi vysoká hustota sítě silnic i železnic je v menších rovinatých státech Evropy (Belgie, Lucembursko), kde přesahuje v případě silnic 3 km/km². Podobnou hustotu silniční sítě má Japonsko. ČR zaujímá na žebříčku zemí dle délky silniční sítě 36. místo, hustotu silniční sítě (cca 1,5 km/km²) však má značně nadprůměrnou. V USA a v Kanadě se hustota silniční sítě pohybuje okolo 0,6 km/km², v ostatních zemích je výrazně nižší.

 

Obrázky
Graf 1 Mezinárodní srovnání délky železnic [km]
Graf 1 Mezinárodní srovnání délky železnic [km] xls; 87kB
Rok nejnovějších dostupných dat uveden v závorce.
Zdroj: World Bank
Graf 2 Mezinárodní srovnání délky silnic [km]
Graf 2 Mezinárodní srovnání délky silnic [km] xls; 523kB
Obr. 1 Mapa – délka železniční sítě ve světě
Obr. 1 Mapa – délka železniční sítě ve světě
Autor: Jklamo, Zdroj dat: CIA
Obr. 2 Mapa – světová silniční síť
Obr. 2 Mapa – světová silniční síť
Obr. 3 Mapa - hustota železniční sítě ve světě
Obr. 3 Mapa - hustota železniční sítě ve světě
Odkazy