Pohledy na vybrané téma

Druhy potřeb

Lidé pociťují různé druhy potřeb. Od prosté potřeby najíst se, když máme hlad, odpočinout si u pěkné knížky, přes potřebu mít kolem sebe lidi, kteří nám rozumí (přátelé, rodina), až k potřebě něco v životě dokázat.

Potřeby mohou mít krátkodobé i dlouhodobé trvání (například hlad pociťujeme většinou krátkodobě, potřebu uplatnění v životě dlouhodobě). Některé potřeby vnímáme my samotní (chceme si poslechnout oblíbenou písničku, přečíst knížku, nebo být chvíli sami), jiné potřeby vnímá celá společnost (potřeba být chráněn proti útoku zvenčí, tedy mít národní obranu). Podle toho lze členit potřeby na individuální a společenské.

Dále rozeznáváme potřeby hmotné a nehmotné. Hmotné potřeby zahrnují naši touhu mít a používat různé věci – například mít dům a bydlet v něm, mít auto a jezdit s ním na výlety. Nehmotné potřeby jsou naše požadavky mít znalosti a dovednosti – například umět číst, umět mluvit anglicky, umět hrát na kytaru, umět zpívat.

Hierarchii potřeb znázorňuje takzvaná Maslowova pyramida potřeb.