Pohledy na vybrané téma

Ecorating

Podobně jako hodnotíme počítačové hry nebo mobilní telefony a přidělujeme jim určitý „rating“ – tj. body, hodnocení, můžeme posuzovat i značky aut a jednotlivé modely z pohledu jejich vlivu na životní prostředí. Využít výsledky ecoratingu je dobrý způsob, jak se orientovat na automobilovém trhu, pokud si chceme pořídit úsporné a co nejméně znečišťující vozidlo.

Výhodou ecoratingu je, že se jedná o hodnocení komplexní, zahrnující všechny významné aspekty provozu vozidla a jeho vlivu na životní prostředí, a o hodnocení nestranné. To znamená, že ecorating neodráží zájmy výrobců (automobilek) a názory spotřebitelů (není subjektivní), ale čistě objektivní parametry.

Zajímavým zdrojem ecoratingu nejen automobilů, ale i dalších zařízení (např. domácích spotřebičů), je portál www.topten.eu. Hodnocení automobilů dle jejich tržních kategorií (např. malé vozy, střední třída) naleznete v sekci „cars“ – a to vždy 10 nejlepších. Metodika hodnocení je založena na 5 kategoriích, v každé kategorii je přiděleno 0–10 bodů (10 je nejlepší hodnocení). Přehled a váhy jednotlivých kategorií vidíte v grafu 1. Výsledný ecorating je vážený průměr jednotlivých kategorií násobený deseti.

Jak vidíte v tabulce 1, malé vozy mají většinou lepší ecorating, což vyplývá z jejich nižší spotřeby paliva a nižších emisí. Bližší popisy a hodnocení vozidel v českém jazyce jsou k dispozici na webové stránce http://www.nazeleno.cz.

Jak je na tom s „čistotou“ provozu váš automobil se můžete přesvědčit i na webu SEAI (Sustainable Energy Authority of Ireland).

 

Obrázky
Graf 1 Hodnocené parametry automobilů při stanovení ecoratingu společností Topten [%]
Graf 1 Hodnocené parametry automobilů při stanovení ecoratingu společností Topten [%] xls; 150kB
Zdroj: www.topten.eu
Tab. 1 Nejlépe hodnocené vozy kategorií malé vozy, MPV a střední třída
Tab. 1 Nejlépe hodnocené vozy kategorií malé vozy, MPV a střední třída
Zdroj: www.topten.eu
Odkazy