Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Ekologická stopa

Ekologická stopa je ukazatel, který úzce souvisí s konceptem udržitelného rozvoje. Představuje plochu tzv. ekologicky produktivní země (zahrnuje pevninu i vodní plochu), kterou člověk (resp. škola, město, stát, lidstvo) ročně potřebuje k zajištění všech zdrojů a k likvidaci odpadů při používání běžných technologií.

Co tato poměrně složitá věta říká? Pomůžeme si jednoduchým příkladem. Metaforicky si to lze vyložit takto: Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Jak velkou pastvinu potřebujeme k tomu, abychom toto zvíře uživili? Plocha této pastviny je ekologická stopa. O ekologické stopě lze tedy hovořit jako o nástroji „ekologického účetnictví“. Zatímco běžné účetnictví používá pro zobrazení stavu a výsledků určité činnosti peníze, ekologická stopa pracuje s plochou (v tomto případě globálními hektary – gha, resp. gha/osoba). Plošné jednotky jsou v případě „zeleného účtování“ alternativou k peněžní hodnotě či objemu materiálů protékajících ekonomikou.

A jak jsme na tom s ekostopou my v České republice? Průměrná ekologická stopa obyvatele ČR je 4,5 gha. Po vydělení této hodnoty koeficientem 2,1 vyjde počet zeměkoulí potřebných pro to, aby všichni lidé na Zemi mohli žít stejným způsobem, jako my. Pokud jste správně počítali, zjistili jste, že bychom potřebovali 2,15 planety. ČR se v současnosti řadí mezi 30 zemí celého světa, které zatěžují planetu nejvíce. Průměrná ekostopa celého světa je 2,65 gha/os. Je tedy zřejmé, že bychom se měli zamyslet nad svým životním stylem, protože jak známo, planetu máme k dispozici jen jednu. Obrázky a graf č. 1 ukazují, jak si vedou obyvatelé dalších států a světadílů.

S pomocí kalkulačky Hra o zemi si můžete sami vyzkoušet, jakou ekologickou stopu máte právě vy. A na stránkách Hraozemi.cz můžete zjistit, jakou ekologickou stopu mají ostatní země na světě.