Pohledy na vybrané téma

Ekologické katastrofy ve světě

Ekologické katastrofy týkající se odpadů mají většinou velký dosah znečištění a vznikají špatným nakládáním s odpady nebo při živelných pohromách a haváriích v továrnách. 

Požár skládky pneumatik v Kuvajtu
17. dubna 2012 vypukl na skládce použitých pneumatik ve městě Al Jahra v severozápadní části Kuvajtu velký požár. Hořelo zhruba pět milionů pneumatik, ze kterých se do ovzduší valil hustý černý kouř obsahující toxické látky (především oxid uhelnatý (CO), oxid siřičitý (SO2), a další organické produkty) a malé prašné částice, které se usazují v plicích. Hašení požáru bylo problematické, protože při hoření pneumatik se špatně snižuje teplota požáru. Kouřová vlečka požáru byla vidět i z vesmíru (1), (2).

Japonská tsunami
Dne 11. března 2011 došlo v Japonsku k jedné z největších přírodních katastrof v jeho dějinách. U jeho pobřeží udeřilo silné zemětřesení, které zvedlo z moře 23 m vysokou vlnu tsunami. Ta zasáhla východní pobřeží a způsobila obrovské škody a oběti na životech. Při zemětřesení došlo k poškození několika jaderných elektráren, z nich však největší obavy způsobila Fukušima 1. Po katastrofě došlo k přehřívání jaderných reaktorů a hrozil jejich výbuch. Proto došlo k chlazení reaktorů mořskou vodou, která se tímto kontaminovala radiací a byla vypouštěna zpět do Tichého oceánu. Japonský úřad pro jadernou bezpečnost zvýšil stupeň havárie na úroveň Černobylu. Navíc budou odpady spláchnuté tsunami do moře putovat ke břehům USA a Kanady ještě po dobu 7 let (3), (4).
 
Únik kalů v Maďarsku
V roce 2010 se v maďarském městě Ajka protrhla hráz odpadní jímky továrny na výrobu hliníku. Do okolí asi 40 km2 unikla až miliarda litrů červeného kalu, který byl žíravý a toxický a obsahoval těžké kovy. V půdě byly následně naměřeny vysoké koncentrace rtuti, arsenu a chromu. Uniklý kal se také dostal do okolních vod a putoval až do řeky Dunaje. Po cestě usmrtil veškerý život v nejbližším potoce a způsobil kontaminaci vody. V postižené oblasti bude podle úřadů nutné odtěžit dvoucentimetrovou vrstvu půdy.


(1) Millions of tires Catch fire in Kuvait [online]. [cit. 2012-20-12]. Dostupné z WWW: http://www.rightthisminute.com/video/millions-tires-catch-fire-kuwait
(2) Ekologická katastrofa: Hoří miliony pneumatik [online]. [cit. 2012-20-12]. Dostupné z WWW: http://katastrofy.meteopress.cz/content/ekologicka-katastrofa-hori-miliony-pneumatik
(3) Japonská katastrofa: Zemětřesení, tsunami, jaderná havárie [online]. [cit. 2012-20-12]. Dostupné z WWW: http://wiki.aktualne.centrum.cz/japonsko-katastrofa-zemetreseni-tsunami-jaderna-havarie/
(4) Odpad po tsunami bude devastovat americké břehy po 7 let [online]. [cit. 2012-202]. Dostupné z WWW: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/177540-odpad-po-tsunami-bude-devastovat-americke-brehy-7-let/

 

Obrázky
Obr. 1 Ekologicky snad nejzávažnější katastrofa – požár ropných polí v Kuvajtu před více jak 20 lety po válce v Perském zálivu - byla vidět z vesmíru
Obr. 1 Ekologicky snad nejzávažnější katastrofa – požár ropných polí v Kuvajtu před více jak 20 lety po válce v Perském zálivu - byla vidět z vesmíru
Autor: NASA ©
Obr. 2 Vlna tsunami v Japonsku v roce 2011 za sebou zanechala obrovskou hromadu odpadů
Obr. 2 Vlna tsunami v Japonsku v roce 2011 za sebou zanechala obrovskou hromadu odpadů
Autor: U.S. Marine Corps
Obr. 3 Reaktory jaderné elektrárny Fukushima I poškozené vlnou tsunami v roce 2011
Obr. 3 Reaktory jaderné elektrárny Fukushima I poškozené vlnou tsunami v roce 2011
Autor: Digital Globe
Obr. 4 Ulice Devecseru po havárii v továrně na výrobu hliníku, Ajka, Maďarsko
Obr. 4 Ulice Devecseru po havárii v továrně na výrobu hliníku, Ajka, Maďarsko
Odkazy