Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Ekologicky šetrné zboží denní spotřeby

Nejčastěji nakupovanými výrobky (kromě jídla) je spotřební zboží, tj. hlavně drogerie a oblečení. I tady lze nakoupit šetrně pro naši peněženku i životní prostředí. U drogistického zboží je třeba brát zřetel na složení. Ale ne každý je chemik, aby se ve změti vypsaných chemických sloučenin vyznal. Proto se vyplatí nakupovat podle značek kvality a ekoznaček na obalu.

Tam kde nejsou ekoznačky, jsou značkami kvality např. certifikáty s označením Česká kvalita, Bezpečná a kvalitní hračka, Zdravotně nezávadná obuv a další. Většina těchto značek je součástí Programu česká kvalita. Dobrým vodítkem jsou i označení výsledku ve spotřebitelských testech. Obecně je lepší dávat přednost zboží, které se nedováží přes půlku zeměkoule a rovněž které je z přírodních materiálů. U oblečení je to len, vlna nebo konopí, z kosmetiky vybírejte tu přírodní. Velkým plusem je samozřejmě i to, pokud je na něm ještě značka Fairtrade.

U výrobků ze dřeva lze vybírat ty, které pocházejí z odpovědně udržovaných lesních porostů podle pravidel udržitelného rozvoje. Takové výrobky jsou pak označeny logem FSC nebo PEFC.

Užitečných značek je poměrně mnoho a proto zmiňujeme jen ty, se kterými se může český spotřebitel setkat nejčastěji. Pro lepší orientaci v množství různých značek a odlišení těch, které nám skutečně přinášejí užitečnou informaci, může posloužit přehled značek na stránkách Sdružení obrany spotřebitele.