Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Ekologický tlumok

Ekologický batoh (tlumok) je pojem, který zavedl Němec Schmidt-Bleek. Jedná se o celkové množství materiálů spotřebovaných, znehodnocených a přemístěných (např. pohonné hmoty, dřevo, stavební materiály atd.) na jednotkové množství finálního produktu (nejčastěji tunu). Může se vypočítat pro celý životní cyklus produktu nebo jeho část. Nebo pro určité časové období, např. když chceme vyčíslit, kolik materiálu se spotřebuje na roční provoz ledničky, domu, auta apod. Stejně tak má nějaký ekologický tlumok každý z nás, někdo menší, někdo větší. V praxi se tahle veličina dá použít i k porovnání úrovně spotřeby v různých zemích. To se pak celková roční spotřeba přepočítává na osobu tak, že se vydělí počtem obyvatel jednotlivých zemí.

Podle provedených výpočtů např. spotřebuje každý obyvatel Nizozemí, Německa a USA cca 80 tun materiálů za rok.  Průměrný obyvatel Japonska spotřebuje o polovinu méně. Největší část spotřeby materiálů tvoří vždy fosilní paliva, důlní a stavební materiály. Něco přes čtvrtinu tvoří nadloží těžených hornin, odpady při těžbě dřeva a jiné výrobní odpady, které nejsou v žádném systému výkaznictví.(1) Jeden z nejtěžších tlumoků má zlatý prsten. Na 10g zlata se přemístí 3,5 tuny hmoty. Tlumok hnědého uhlí je desetkrát těžší než kolik váží samotné vytěžené uhlí, přičemž jeho nezanedbatelnou součástí tvoří i oxid uhličitý (CO2). Pokud by měl být tlumok, který by zahrnoval i náklady na odčinění škod způsobených životnímu prostředí, započítáván do ceny samotného produktu, stál by například benzín osmkrát tolik co dnes.
Jak se měnila během historie např. spotřeba energie, se dozvíte v kapitole: Spotřeba energie a vývoj společnosti.


(1) MOLDAN, Bedřich: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, str. 26, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2001, ISBN 80-246-0246-6.