Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Ekoznačení – ecolabelling

Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni. Takové výrobky nebo služby lze (např. v obchodě) poznat podle jednoduchého a snadno zapamatovatelného symbolu, tzv. ekoznačky – odtud "ekoznačení". Firmy mohou ekoznačku dobře využít při propagaci takto oceněných produktů a spotřebitelé zase jako vodítko při nákupu ekologicky šetrnějšího zboží a služeb.

Různých ekoznaček je na celém světě několik set, ale v České republice je možné se setkat především se dvěma – značkou Ekologicky šetrný výrobek (nebo Ekologicky šetrná služba) a Ekoznačkou EU. Jejich udělení zprostředkovává a správné používání u firem hlídá CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Jejich důvěryhodnost pak garantuje přímo Ministerstvo životního prostředí. Podrobnější vysvětlení, jak ekoznačky fungují, i seznamy jimi označených výrobků a služeb je možné najít na stránkách CENIA v odkazech.