Pohledy na vybrané téma

Elektrické pohony

Automobily s elektrickým pohonem (tzv. elektromobily) používají k pohonu elektromotor. Ten je napájen z akumulátorů, případně kombinací akumulátorů a palivových článků. Úsporu energie je možné dosáhnout tzv. rekuperací, kdy se při brzdění pohání generátor elektřiny dobíjející akumulátor. Výhodou elektromobilů je zcela čistý provoz a velká účinnost, přesahující 50 %. Mezi elektromobily počítáme i vozy poháněné solární energií pomocí fotovoltaických článků.

Největším problémem elektromobilů je, že automobil nemůže být při své cestě napájen z trolejového vedení, podobně jako tramvaje, trolejbusy nebo vlaky, ale musí si energii „vézt s sebou“. K tomu slouží akumulátory. Ty však nedokáží na jednotku hmotnosti vyrobit a nastřádat takové množství energie jako např. benzín. Měrná kapacita (množství energie na kg) u nejlepších akumulátorů dosahuje zhruba 1/15 energie z benzínu. Hmotnost akumulátoru pro stejný dojezd jako při 40litrové nádrži benzínu by byla 450–1 050 kg, což logicky nelze použít. Elektromobily z tohoto důvodu mají menší výkon a menší dojezd, než vozidla se spalovacími motory. U současných elektromobilů je reálný dojezd jen okolo 200 km. Elektrický pohon je vhodný pro malá a lehká vozidla, pro klasické osobní automobily se častěji používá pohon hybridní.

Tab. 1 Srovnání vlastností různých typů akumulátorů

Akumulátor Měrná kapacita energie (Wh/kg) Přibližný počet nabíjecích cyklů Samovybíjení (%/měsíc) Výhody Nevýhody
Olověný (Pb) 10 1 000 20 Velmi levné Dlouhé nabíjení, vysoká váha, rychle ztrácí kapacitu i při částečném vybití
Nikl-kadmiový
(NiCd)
50 1 000 25 Levné, široký teplotní interval užití Jedovaté pro životní prostředí, paměťový efekt
Nikl-metal hydridový (NiMH) 70 500–1 000 15–20 Levné, vyšší měrná kapacita, nejedovaté Citlivé na vysoké teploty -  samovybíjení, při nízkých teplotách ztrácí energii
Lithium-iontový
(Li-Ion)
150–180 1 000 5–10 Rychlé nabití, bez paměťového efektu, netrpí samovybíjením Drahé, citlivé na přehřátí a přebití, při úplném vybití ztrácí kapacitu
Lithium-polymerový (Li-Pol) až 200 1 000–2 000 5 Velmi lehké, vysoké napětí, netrpí samovybíjením, tvarovatelné Vysoká pořizovací cena, citlivé na přehřátí a přebití

 

Obrázky
Obr. 1 Elektromobil Nuna na solární pohon s  fotovoltaickými články
Obr. 1 Elektromobil Nuna na solární pohon s fotovoltaickými články
Autor: Nuon solar team
Obr. 2 Sportovní elektromobil značky Tesla
Obr. 2 Sportovní elektromobil značky Tesla
Autor: Karle Horn
Odkazy