Pohledy na vybrané téma

Elektřina – energie 20. století

Rozvoj využívání elektřiny nastal po objevu Voltova článku (předchůdce dnešní tužkové baterie a prvního zdroje stálého elektrického proudu) v roce 1800. Během první poloviny 19. století byly objeveny zákony platící u elektromagnetických jevů a byly prozkoumány elektrické vlastnosti látek. Ve druhé polovině 19. století nastal rozvoj vynálezů, vymýšlení nových technologií a vývin různých elektrických spotřebičů, které se postupně dostávaly do výroby a do domácností. V tabulce 1 najdete pro představu několik vynálezců a jejich vynálezů z té doby.

Počátkem 20. století se elektrická energie masově začala uplatňovat jako hlavní zdroj energie. Stavěly se elektrárny a elektrifikovaly obce. Také se začalo s vysíláním rozhlasu. V roce 1947 byl objeven tranzistor, který v padesátých letech, díky tranzistorovým rádiím „tranzistorákům“, rozpoutal hudební revoluci. Později se dal přenášet na dálku i obraz a rozšířily se černobílé a následně i barevné televizory.

V současné době si již nedovedeme život bez elektřiny představit. Je součástí našeho života v podobě mnoha domácích spotřebičů, počítačů, výrobních prostředků a prostředků komunikační a zábavní techniky.
 

Tab. 1 Významní vynálezci a jejich objevy

Autor vynálezu Co objevil
Thomas Alva Edison
(1847–1931)
fonograf (předchůdce gramofonu), žárovka, gramodeska, elektroměr, tepelná pojistka atd.
Nikola Tesla
(1856–1943)
asynchronní motor, transformátor, rádio, střídavý proud
František Křižík
(1847–1941)
elektrická oblouková lampa, železniční signalizace, první tramvajová trať
Werner von Siemens
(1816–1892)
galvanické pokovování, elektrické dynamo, první elektrická lokomotiva
Alexander Graham Bell
(1847–1922)
mikrofon, telefon, gramofon

      

Obrázky
Graf 1 Dlouhodobý vývoj spotřeby elektřiny v ČR [GWh]
Graf 1 Dlouhodobý vývoj spotřeby elektřiny v ČR [GWh] xls; 43kB
Zdroj: ČEZ, ERÚ
Obr. 1 Tranzistorové rádio se stalo v 50. letech 20. století velkou módou
Obr. 1 Tranzistorové rádio se stalo v 50. letech 20. století velkou módou
Odkazy