Pohledy na vybrané téma

Elektromotory

Elektromotor přeměňuje elektrickou energii na mechanickou práci. Funguje na principu tzv. elektromagnetické indukce – tj. že v magnetickém poli vytvořeném elektrickým proudem se souhlasné póly magnetů odpuzují a nesouhlasné přitahují, podobně jako u magnetů, které znáte. Každý elektromotor se skládá z pevné části, která představuje elektromagnet (tzv. stator), a otáčivé části, tvořené cívkou (tzv. rotorem). Rotor je tvořen soustavou elektrických vodičů vinutých těsně vedle sebe kolem magnetického jádra. Při otáčení cívky je pomocí tzv. komutátoru zajištěno, že se při každém otočení cívky o 180° mění směr proudění proudu a tím i magnetické póly cívky. To způsobí, že jsou stále proti sobě části magnetu, které se odpuzují, cívka se tak roztáčí a motor koná práci. Elektromotory se hojně využívají především v kolejové resp. železniční dopravě.

Výhodou elektromotoru je, že na rozdíl od spalovacích motorů poskytuje přímo točivý pohyb (cívka se otáčí) a neprodukuje žádné spaliny a znečištění. Naopak, píst u spalovacího motoru se pohybuje nahoru nebo dolů a tento pohyb se na točivý přenáší až prostřednictvím klikové hřídele.

 

Obrázky
Obr. 1 Řez elektromotorem
Obr. 1 Řez elektromotorem
Autor: S.J. de Waard
Odkazy