Pohledy na vybrané téma

Energetická náročnost dopravy

Doprava je velmi náročná na spotřebu energie. Kromě toho, že v dnešní době je upřednostňována energeticky nejnáročnější doprava letecká a silniční, je podstata této skutečnosti také fyzikální. Při jízdě autem nebo letu letadlem totiž musíme překonávat gravitační sílu. Energii je tedy potřeba vynaložit především na samotné přemístění dopravního prostředku, který je často těžší, než náklad (osoby nebo zboží). To je zvlášť zřetelné v autě, které veze jednu osobu, kdy hmotnost osoby je zhruba desetinová oproti hmotnosti automobilu. Energetická náročnost dopravy plyne i ze značných energetických ztrát. Ty jsou způsobeny např. třením kola o vozovku, odporem vzduchu i nízkou účinností přeměny energie paliva na energii mechanickou, tj. účinností motorů. Ke zjišťování spotřeby energie v dopravě musíme znát údaje o přepravních výkonech a spotřebě paliv jednotlivých druhů dopravy. Její vývoj dle jednotlivých druhů dopravy je zobrazen v grafu 1. 

V ČR spotřeba energie v dopravě   od roku  2000  stoupla cca o 40 %. Od roku 2008 však pozvolně klesá, což má příznivý vliv jak na spotřebu energetických zdrojů, tak produkci emisí. Podíl dopravy na celkové konečné spotřebě energie se aktuálně pohybuje okolo 25 %. Doprava je tak po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie. Jak se podílí jednotlivé druhy dopravy na celkové spotřebě energie v dopravě, je zobrazeno v grafu 2.Graf 1 Vývoj spotřeby energie jednotlivými druhy dopravy v ČR [TJ]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR