Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Energetické služby se zaručenou úsporou (EPC)

Energetické služby se zaručenou úsporou (angl. Energy Performance Contracting, odtud zkratka EPC) je užitečná služba, za kterou se vlastně neplatí. Specializovaná firma (tzv. společnost energetických služeb) svému zákazníkovi zaručí, že díky jí provedeným opatřením na úspory energie (např. změna způsobu vytápění apod.) se ušetří konkrétní množství energie. Zákazník tak opatření (např. výměnu kotle, který může být velmi drahý) nemusí platit hned, ale až následně z dosažených úspor. Nějakou dobu tak (např. za elektřinu a plyn) platí stejně, jako před úsporným opatřením (viz Obr. 1), ale s tím rozdílem, že teď už jde část peněz firmě, která úsporná opatření provedla. Když se náklady, spolu s určitými procenty pro tuto firmu, zaplatí, platby za energii zákazníkovi výrazně klesnou na úroveň, která odpovídá skutečné spotřebě.

Navíc je v zájmu realizační firmy, aby dosažená úspora provozních nákladů za paliva a energie byla co nejvyšší, proto se snaží provádět co nejefektivnější a nejúčinnější technická i administrativní opatření. Snahou realizačních firem je např. instalovat účinnější zdroje tepla či chlazení, účinnější rozvody energií, efektivní zařízení měření a regulace, systémy na zpětné získávání a využití odpadního tepla z technologických procesů, či využívat obnovitelné zdroje energií.(1) Čím více se ušetří, tím více pro ni zbude a spokojeny jsou nakonec obě strany.

EPC je vhodná spíše pro větší projekty než pro domácnosti. U nás už proběhlo několik desítek takových projektů. Velká část z nich se realizovala v základních školách, nemocnicích, divadlech nebo průmyslových závodech.(2) Jedním z příkladů je i Nová scéna Národního divadla v Praze, kde v rámci projektu EPC vznikla na střeše divadla fotovoltaická elektrárna.


(1) Financování energeticky úsporných projektů pomocí metody Energy Performance Contracting (EPC) či Energy Contracting (EC). ECCB [online]. [cit. 2012-08-09]. Dostupný z WWW: http://www.eccb.cz/fotos/_c_543Metoda-EPC-a-EC-na-web.pdf.

(2) Databáze projektů EPC a EC | Energetické služby se zaručenou úsporou. [online]. [cit. 2012-08-09]. Dostupný z WWW: http://www.epc-ec.cz/databaze-projektu-epc-ec.

 

Obrázky
Obr. 1 Schéma fungování EPC
Obr. 1 Schéma fungování EPC
Obr. 2 Fotovoltaická elektrárna na střeše Nové scény Národního divadla
Obr. 2 Fotovoltaická elektrárna na střeše Nové scény Národního divadla
Odkazy