Pohledy na vybrané téma

Energetické zdroje ve světě

Pokud mluvíme o zdrojích energie, uvažujeme v dnešní době především o fosilních palivech. Hlavní oblasti s jejich výskytem jsou znázorněny na obrázku 1 a 2. Největší zásoby ropy jsou v oblasti Perského zálivu a v šelfových mořích Mexického zálivu. Významnou pozici v těžbě ropy získávají také např. Venezuela, Mexiko nebo Nigérie. Problém je však s vyčerpatelností tohoto zdroje. Více je uvedeno v kapitole: Těžba a spotřeba ropy a Vyčerpatelnost zdrojů.

Těžba zemního plynu často provází těžbu ropy. Jeho největší zásoby najdeme v Rusku, Severním moři, Severní Africe (Alžírsko), v zemích Perského zálivu, v USA a v Kanadě. Vyskytuje se ale i samostatně, např. právě v Rusku.

Celosvětové zásoby uhlí jsou dosud ještě velké, přibližně na 200–300 let. Největší rezervy jsou v Číně, Indii, USA a Austrálii. Akutní problém s vyčerpatelností tohoto zdroje tedy nehrozí. Úskalí však spočívá v negativních dopadech výroby energie z uhlí jeho spalováním. Nejvíce zásob uranu najdeme v Kanadě, Kazachstánu a v Austrálii.

I na území ČR se vyskytují ložiska fosilních surovin, především uhlí a ojediněle i ropy, zemního plynu a uranu.

 

Obrázky
Obr. 1 Mapa světových zásob ropy dle regionů [mld. barelů]
Obr. 1 Mapa světových zásob ropy dle regionů [mld. barelů]
Zdroj: British Petroleum
Obr. 2 Světové zásoby zemního plynu [mld. m³]
Obr. 2 Světové zásoby zemního plynu [mld. m³]
Obr. 3 Mapa produkce zemního plynu ve světě [m³/rok]
Obr. 3 Mapa produkce zemního plynu ve světě [m³/rok]
Zdroj dat: CIA
Odkazy