Pohledy na vybrané téma

Energetika – výroba a rozvod elektřiny a plynu

Průmyslový obor, který zajišťuje výrobu a rozvod elektrické energie a tepla, se označuje jako energetika. Elektrická energie se vyrábí v elektrárnách, odkud je rozváděna tzv. přenosovou soustavou ke spotřebitelům. Skladba zdrojů energie, ze kterých se vyrábí elektrická energie, se v jednotlivých státech liší a nazývá se energetická základna. V ČR se největší díl elektřiny vyrábí z fosilních paliv, hlavně z uhlí. Naopak třeba Rakousko vyrábí většinu elektřiny ve vodních elektrárnách. K výrobě tepla i elektřiny slouží i zemní plyn. Na přiložené mapě můžete vidět rozmístění a typ elektráren v ČR. Energii a energetice je věnována samostatná kapitola. Další informace už proto hledejte tam.

 

Obrázky
Obr. 1 Elektrárny v ČR
Obr. 1 Elektrárny v ČR
Obr. 2 Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně - Jeseník
Obr. 2 Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně - Jeseník
Zdroj: www.cez.cz
Odkazy