Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Energie budoucnosti

Kam se bude využívání energie ubírat dál? Jaké palivo má budoucnost? Poroste celosvětová spotřeba energetických zdrojů? Co se stane, až se vyčerpají všechny zásoby fosilních paliv?

Tyto otázky si lidé kladou již mnoho let. V budoucnosti se s elektřinou počítá ve všech oblastech života. Informace o tom, jaký zdroj nám zajistí dostatek energie v blízké i vzdálené budoucnosti, jsou poměrně časté. Je však třeba brát je s rezervou, zvláště pokud jsou prezentovány zcela nové nebo dosud nevyvinuté technologie. Od prvních úspěšných pokusů v laboratořích k zavedení technologie v průmyslovém měřítku vede dlouhá cesta, na které je nutné překonat mnoho překážek.

 

Obrázky
Obr. 1 Jaké jsou možnosti zdrojů energie v budoucnosti, až dojdou fosilní paliva?
Obr. 1 Jaké jsou možnosti zdrojů energie v budoucnosti, až dojdou fosilní paliva?
Zdroj: CENIA
Odkazy