Pohledy na vybrané téma

Energie u nás

Energetika má pro fungování každého státu zásadní význam, neboť bez energie by prakticky žádné odvětví národního hospodářství nefungovalo. Česká republika je součástí Evropské unie a od toho se částečně odvíjí i její energetická politika. Zdroje energie v Evropě nejsou vzhledem ke spotřebě dostatečné, proto je Evropa závislá na dovozu energetických surovin ze zahraničí. To je také důvodem, proč je v Evropské unii energetická politika jednou z hlavních priorit.

V každém případě je nutné hledat a rozvíjet vhodné zdroje energie, ale také sledovat její spotřebu a hledat možnosti snížení zbytečných energetických výdajů.

Pojďme se nyní podívat na nakupování energetických surovin, výrobu a spotřebu energie, kolik nás vlastně energie stojí a jak lze zamezit zbytečným energetickým ztrátám.