Pohledy na vybrané téma

Energie v našem životě

V životě člověka hraje energie důležitou roli. Potřebujeme ji prakticky nepřetržitě, využíváme ji k bezpočtu činností, dokonce i na to, abychom žili, dýchali a vnímali svět kolem sebe. Takovou energii je však schopno vytvořit lidské tělo samo o sobě. Energii, o které budeme mluvit, potřebujeme z jiných důvodů. Tím hlavním je uspokojování našich dalších potřeb. Čím je lidstvo vyspělejší a čím více má potřeb, tím více potřebuje energie. Naše vlastní potřeby nás vedou k tomu, abychom vynakládali velké úsilí k získávání a přeměňování energie na pohodlnou formu (například elektřinu). Stejně tak je naší snahou, aby nám energie byla neustále k dispozici.

Spotřeba energie v ČR i ve světě neustále stoupá. Je to logické. Každá vyspělá ekonomika je na energii přímo závislá. Roste-li ekonomika, roste i spotřeba a je nutné vyrábět stále více energie. Proto je možné růst spotřeby energie považovat za odraz toho, jak moc se daná společnost, stát či obecně lidstvo, rozvíjí. Ne vždy je však tento rozvoj v souladu se životním prostředím, ale o tom až dále.

 

Obrázky
Graf 1 Předpověď dlouhodobého růstu spotřeby elektrické energie v ČR [GWh]
Graf 1 Předpověď dlouhodobého růstu spotřeby elektrické energie v ČR [GWh] xls; 45kB
1 GWh (109 Wh) = 3,6 TJ (1012 J)
Zdroj: EGÚ, ČEZ
Graf 2 Dlouhodobý vývoj světové spotřeby energie, 1850 – 2011 [EJ]*
Graf 2 Dlouhodobý vývoj světové spotřeby energie, 1850 – 2011 [EJ]* xls; 59kB
*1 EJ = 1000000000000000000 J = 1018 J
Zdroj: www.our-energy.com/EIA
Odkazy