Pohledy na vybrané téma

Energie z potravy

Energie v přírodě se neustále přeměňuje, ukládá a zase uvolňuje. Organismy, včetně člověka, ji do sebe prostřednictvím různých látek absorbují a ukládají a v případě potřeby ji použijí. Tomuto koloběhu energie a látek říkáme metabolismus. Zdrojem energie jsou živiny obsažené v potravě, které jsou pomocí enzymů rozkládány a vstřebávány v trávicí soustavě. Sacharidy se štěpí na jednoduché cukry, z nichž nejvýznamnější je glukóza. Tuky jsou rozloženy na mastné kyseliny a glycerol, bílkoviny na aminokyseliny. Tuto chemicky vázanou energii pak dokážou naše svaly přeměnit na energii mechanickou.

Jednoduché organismy potřebují pochopitelně méně energie než organismy větší a složitější. Hmyz jistě nepotřebuje tolik energie jako lev lovící v savaně kopytníky. Proto hmyzu stačí jen několik kapek šťávy z rostlin, kdežto lev nutně potřebuje nasytit masem, ve kterém je ukryto mnohem více energie.

Potravní vztahy mezi druhy v ekosystému, vyjadřující i jeho energetickou bilanci, popisuje potravní řetězec. Jde o sled druhů od základního druhu (rostliny) přes další, který se jím živí, a končí vrcholovým predátorem, kterého už jiný druh nekonzumuje. Například žralok sežere tuňáka, který se živí menšími rybami. Potravní řetězec ukazuje, jak se v rámci ekosystému přesunuje biologický materiál a energie z jednoho druhu na druhý.

Tab. 1   Příklady potravních řetězců

Potravní řetězec – úroveň   Ekosystém
Pole/louka  Les  Rybník  Oceán
primární producent tráva tráva řasy (fytoplankton) řasy (fytoplankton)
konzument I. řádu (herbivor) luční koník rejsek larva komára mořští korýši
konzument II. řádu (omnivor) skokan zmije vážka makrela
konzument II. řádu (omnivor, karmivor) užovka ježek okoun tuňák
konzument II. řádu (karmivor, omnivor) jestřáb liška volavka žralok

 

Obrázky
Obr. 1 Koloběh potravy a energie
Obr. 1 Koloběh potravy a energie
Odkazy