Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Environmentalismus

S neustálým vylepšováním technologie výroby a zdokonalováním výrobních postupů rostl i negativní vliv lidské činnosti na životní prostředí. Moderní pojetí ochrany životního prostředí se začalo rozvíjet poté, co se uklidnila situace po 2. světové válce a moderní průmyslové země zažívaly do té doby nevídaný hospodářský růst. Od základních fyziologických potřeb (jako uspokojování hladu, kvalitní bydlení aj.) lidé postupně začali uspokojovat i takové potřeby, jako bylo zdravé životní prostředí (podívejte se, jak se postupně člověk dostává k uspokojování tzv. vyšších potřeb), a to jednoduše proto, že si to poprvé v moderních dějinách mohli dovolit. Za počátek moderního pojetí ochrany životního prostředí a rostoucího zájmu o něj, tzv. environmentalismu, lze tedy označit přibližně druhou polovinu 60. let 20. století.

Jedním z impulsů vedoucích ke vzniku hnutí pro ochranu životního prostředí bylo vydání knihy americké bioložky Rachel Carson pod názvem Silent Spring (Mlčíčí jaro), která byla poprvé vydána v roce 1962. Tato kniha upozornila na rizika nebezpečných chemických látek jako DDT, toxafen nebo dieldrin, pesticidů, které se masově používaly v zemědělství. Charakteristické pro toto období byly masové demonstrace proti poškozování životního prostředí a zdraví a moderním vynálezům, nejvíce proti jaderným zbraním a jaderným elektrárnám, což se nejhrůzněji potvrdilo v roce 1986 výbuchem ukrajinského Černobylu.

Z tohoto původně aktivistického hnutí se vyvinul respektovaný názorový a myšlenkový proud, z něhož se pak zrodil i zcela nový obor – environmentální ekonomie.

 

Obrázky
Obr. 1 Atomová elektrárna Černobyl bezprostředně po výbuchu, 1986
Obr. 1 Atomová elektrárna Černobyl bezprostředně po výbuchu, 1986
Odkazy